Търсене на онсен през есента  

В горите се крие драконов дъх.

Лисица багри с широки махове листата.

Пътя знаят всички

и никой –

тополите край шосето са онемели –

на сто една ни прошумоли

и нищо не каза.

Не се отказвахме от въпросите, но

„Закъснели сте“, мълчеше гората.

Едно жълто листо ни показа пътя

към горещия извор.

Categories: По действителен случай, State of the Art | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: