Lingua Imaginaria

2 more

“Ръкоплюскане” е моя.

“Наплюдисменти” е на мама.

Categories: Lingua Imaginaria | 4 Comments

Мишки

Напоследък научих за съществуването на особен жанр гадателни старобългарски книги, наречени мишеписк. Използвали са се, като се отбелязва в колко часа изписква мишката, за да се тълкува съдбата и влиянието й върху човешкия живот. Това е абсолютно реално и за него ушите си залага не един доктор, а цяла Мечка. А сега да се пренесем в сферата на фантазията.

Произход на думата съмишленик. Очевидно коренът е мишле, а етимологията на думата обозначава притежателите на обща мишка (двама или повече души).

Categories: Lingua Imaginaria | 3 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.