piano

Наред с многобройните парчета, които упражнявам по привичния си абсолютно хаотичен начин, започнах и това:

 

Надявам се, че ако успея целенасочено да му отделям внимание всеки ден за по 1-2 цели изсвирвания и упражняване по секции, ще успея да го приключа за месец.

Categories: piano | 1 Comment

Create a free website or blog at WordPress.com.